Chính Sách Thanh Toán

Thanh toán tại Nhà Thuốc Kim Phượng qua 3 cách:

  • Thanh toán tại chỗ: Khách hàng có thể mua và thanh toán tại chỗ tại cửa hàng Nhà Thuốc Kim Phượng.
  • Thanh toán (Ship COD): Khác hàng khi đặt giao hàng thì có thể thanh toán bằng cách trả tiền trực tiếp cho shipper.
  • Thanh toán qua thẻ ngân hàng: Chấp nhận thanh toán nhiều thương hiệu và loại thẻ bao gồm thẻ ATM, thẻ Visa, MasterCard,…Khách hàng có thể chọn chuyển khoản trước vào tài khoản của Nhà Thuốc Kim Phượng.
© Copyright 2023 Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Kim Phượng ™, All rights reserved